Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 24

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 3/2 – 7/2/2020

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

3/2

7:30 – 11:00 YAB-N5 2 2   Vô khuẩn-Khử khuẩn CK1. Tuyền – Nguyên P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 YRHM 2 2   Vô khuẩn-Khử khuẩn ThS. Nga – Trúc P1,2

Lầu 4

Thứ BA

4/2

7:30 – 11:00 YAB-N3 2 2   Vô khuẩn-Khử khuẩn CK1. Tuyền – Nguyên P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 YRHM     4 Vô khuẩn-Khử khuẩn ThS. Nga – TTâm

CK1. MPhương – Ly

P1,2

Lầu 4

Thứ TƯ

5/2

7:30 – 11:00 YAB-N4 2 2   Vô khuẩn-Khử khuẩn CK1. Tuyền – MPhương P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00              
Thứ NĂM

6/2

7:30 – 11:00 YAB-N6 2 2   Vô khuẩn-Khử khuẩn ThS. Nga – Trúc P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 YAB-N1 2 2   Vô khuẩn-Khử khuẩn CK1. Nguyên- MPhương P1,2

Lầu 4

Thứ SÁU

7/2

7:30 – 11:00 YAB-N2 2 2   Vô khuẩn-Khử khuẩn CK1. Nguyên- Trúc P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 YRHM 2 2   Dấu hiệu sinh tồn CK1. Tuyền – MPhương P1,2

Lầu 4

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video