Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 2

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ 2/9 – 6/9/2019

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

2/9

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

           
VHVL

2017

           
Thứ BA

3/9

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

3     Thông tiểu

Rửa bàng quang

ThS. Ly  
GMHS

2017

  2 2 Cho ăn bằng ống CK1. Tuyền – Chi

CK1. Nguyên – Trúc

P1,2

Lầu 4

Thứ TƯ

4/9

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

3     Thông tiểu

Rửa bàng quang

ThS. Ly  
Thứ NĂM

5/9

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 VHVL

2017

  2 2 Cho ăn bằng ống CK1. Nguyên – Chi

CN. TTâm – Trúc

P1,2

Lầu 4

Thứ SÁU

6/9

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

4     Đại cương săn sóc vết thương ThS. Nga  
             

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

Quy Định
Tài Liệu
Video