Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 2 năm 2020

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 12/10 – 16/10/2020

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

12/10

7:30 – 11:00 CNKX

2019

  2 2 Khử khuẩn- Tiệt khuẩn CK1. Tuyền PTT 1

Lầu 4

13:30 – 17:00 ĐDĐK

2019

4     Khử khuẩn- Tiệt khuẩn CK1. Nguyên  
Thứ BA

13/10

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 ĐDCCN

2019

4     Thông tiểu

Rửa bàng quang

ThS. Tám  
Thứ TƯ

   14/10

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00              
Thứ NĂM

15/10

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 ĐDĐK

2019

4     Thông tiểu

Rửa bàng quang

ThS. Tám  
Thứ SÁU

16 /10

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 ĐDCCN

2019

4     Qui trình ĐD ThS. Ly  

 

                                                                                                                         GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

Ghi chú:

ĐDĐK : ĐD ĐA KHOA

ĐDCCN : ĐD CÁC CHUYÊN NGÀNH

                                                                                                                ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video