Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 18

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 23/12 – 27/12/2019

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

23/12

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 YCD-N2     4 Thi cuối HP Tám – Trúc-Nga- Ly

TTâm – Nguyên-Tuyền

P1,2

Lầu 4

Thứ BA

24/12

7:30 – 11:00 YCD-N3     4 Thi cuối HP TTâm – Nguyên -Thanh

Tuyền – Ly- Hồng

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00              
Thứ TƯ

25/12

7:30 – 11:00 YCD-N5     4 Thi cuối HP TTâm – Nguyên-Thanh

Tuyền – Ly-Hồng

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 YCD-N1     4 Thi cuối HP Tám – Trúc-Nga- Ly

TTâm – Nguyên-Tuyền

P1,2

Lầu 4

Thứ NĂM

26/12

7:30 – 11:00 YCD-N4     4 Thi cuối HP TTâm – Nguyên -Thanh

Tuyền – Ly- Hồng

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00              
Thứ SÁU

27/12

7:30 – 11:00 YCD-N6     4 Thi cuối HP TTâm – Nguyên -Thanh

Tuyền – Ly-Hồng

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00              

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video