Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 17

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 16/12 – 20/12/2019

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

16/12

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 YCD-N2     4 Dấu hiệu sinh tồn CN. Tám – Trúc

CN. TTâm – Tình

P1,2

Lầu 4

Thứ BA

17/12

7:30 – 11:00 YCD-N3     4 Dấu hiệu sinh tồn CN. TTâm – Nguyên

CK1. Tuyền – Ly

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00              
Thứ TƯ

18/12

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 YCD-N1     4 Dấu hiệu sinh tồn CN. Tám – TPhương

ThS. Tình – Trúc

P1,2

Lầu 4

Thứ NĂM

19/12

7:30 – 11:00 YCD-N4     4 Dấu hiệu sinh tồn CK1. TPhương – Ly

CK1. Nguyên – Ngợi

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00              
Thứ SÁU

20/12

7:30 – 11:00 YCD-N6     4 Dấu hiệu sinh tồn ThS. Ly – Tình

CK1. Nguyên – Chi

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 YCD-N5     4 Dấu hiệu sinh tồn CN. Tám – Trúc

CK1. Chi – Ngợi

P1,2

Lầu 4

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video