Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 16

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 9/12 – 13/12/2019

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

9/12

7:30 – 11:00 CNĐD 2018       Thi cuối HP ĐDCS 1 Nga – TTâm  
13:30 – 17:00 YCD-N2 2 2   Dấu hiệu sinh tồn ThS. Nga

CK1. Tuyền

P1,2

Lầu 4

Thứ BA

10/12

7:30 – 11:00 YCD-N3 2 2   Dấu hiệu sinh tồn ThS. Nga

CK1. Tuyền

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 YVĐ 2019   2 2 Thông tiểu ThS. Ly – TTâm Lab 1
Thứ TƯ

11/12

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 YCD-N1 2 2   Dấu hiệu sinh tồn ThS. Nga

CK1. Tuyền

P1,2

Lầu 4

Thứ NĂM

12/12

7:30 – 11:00 YCD-N4 2 2   Dấu hiệu sinh tồn ThS. Nga

CK1. Tuyền

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00              
Thứ SÁU

13/12

7:30 – 11:00 YCD-N6 2 2   Dấu hiệu sinh tồn ThS. Nga

CK1. Tuyền

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 YCD-N5 2 2   Dấu hiệu sinh tồn ThS. Nga

CK1. Tuyền

P1,2

Lầu 4

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video