Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 15

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 2/12 – 6/12/2019

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

2/12

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 YCD-N2   2 2 Cho ăn bằng ống CN. Tám – Chi

CN. TTâm – Tình

P1,2

Lầu 4

Thứ BA

3/12

7:30 – 11:00 YCD-N3   2 2 Cho ăn bằng ống CN. TTâm – Tuyền

CK1. Nguyên – Trúc

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 YVĐ 2019   2 2 TBVT ống dẫn lưu ThS. Nga – Tám Lab 1
Thứ TƯ

4/12

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 YCD-N1   2 2 Cho ăn bằng ống CN. Tám – TPhương

ThS. Tình – Ngợi

P1,2

Lầu 4

Thứ NĂM

5/12

7:30 – 11:00 YCD-N4   2 2 Cho ăn bằng ống ThS. Ly – Trúc

CK1. Tuyền – Chi

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00              
Thứ SÁU

6/12

7:30 – 11:00 YCD-N6   2 2 Cho ăn bằng ống ThS. Ly – Nga

CK1. Nguyên – Tám

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 YCD-N5   2 2 Cho ăn bằng ống CN. Tám – TPhương

CK1. Chi – Ngợi

P1,2

Lầu 4

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video