Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 14

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 25/11 – 29/11/2019

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

25/11

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 YCD-N2   2 2 TBVT ống dẫn lưu ThS. Nga – Chi

ThS. Trúc – Tình

P1,2

Lầu 4

YVĐ 2019   2 2 TBVTVK-CC-Nhiễm CK1. TPhương – TTâm  
Thứ BA

26/11

7:30 – 11:00 YCD-N3   2 2 TBVT ống dẫn lưu CK1. Tuyền – TTâm

ThS. Trúc – Nguyên

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00              
Thứ TƯ

27/11

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 YCD-N1   2 2 TBVT ống dẫn lưu ThS. Nga – Tám

CK1. TPhương – Ngợi

P1,2

Lầu 4

Thứ NĂM

28/11

7:30 – 11:00 YCD-N4   2 2 TBVT ống dẫn lưu ThS. Trúc – Ly

CK1. Tuyền –  Tám

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00              
Thứ SÁU

29/11

7:30 – 11:00 YCD-N6   2 2 TBVT ống dẫn lưu ThS. Nga – Chi

ThS. Trúc – Tám

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 YCD-N5   2 2 TBVT ống dẫn lưu ThS. Nga – Tình

CK1. TPhương – Ngợi

P1,2

Lầu 4

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video