Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 13

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 18/11 – 22/11/2019

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

18/11

7:30 – 11:00              
  YCD-N2   2 2 TBVT Nhiễm ThS. Nga – TTâm

CK1. Tuyền – Ly

P1,2

Lầu 4

Thứ BA

19/11

7:30 – 11:00 YCD-N3   2 2 TBVT Nhiễm ThS. Nga – TTâm

ThS. Trúc – Nguyên

P1,2

Lầu 4

YCD-N1   2 2 TBVT Nhiễm CK1. TPhương – Ly

CK1. Tuyền –  Chi

Lab1.2
13:30 – 17:00 YVĐ 2019            
Thứ TƯ

20/11

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00         NGHĨ LỄ    
Thứ NĂM

21/11

7:30 – 11:00 YCD-N4   2 2 TBVT Nhiễm ThS. Trúc – Ngợi

CK1. Tuyền –  Nguyên

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00              
Thứ SÁU

22/11

7:30 – 11:00 YCD-N6   2 2 TBVT Nhiễm ThS. Nga – Tình

CK1. TPhương – Ngợi

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 YCD-N5   2 2 TBVT Nhiễm ThS. Trúc – Tình

CK1. TPhương – Chi

P1,2

Lầu 4

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video