Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 12

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 11/11 – 15/11/2019

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

11/11

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

  2 2 TBVT Meche ThS. Trúc – Nguyên

CK1. TPhương – Tám

Lab1

P1L5

YCD-N2   2 2 TBVTVK, cắt chỉ ThS. Nga – TTâm

CK1. Tuyền – Ly

P1,2

Lầu 4

Thứ BA

12/11

7:30 – 11:00 YCD-N3   2 2 TBVTVK, cắt chỉ ThS. Nga – TTâm

ThS. Trúc – Nguyên

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N1

  2 2 TBVT ODL

(kết thúc HP)

ThS. Nga – Nguyên

ThS. Trúc – TTâm

P1,2

Lầu 4

YVĐ 2019   2 2 Truyền dịch CK1. Tuyền – Ly Lab1
Thứ TƯ

13/11

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

  2 2 TBVT ODL

(kết thúc HP)

ThS. Trúc – Tình

ThS. Nga – Ngợi

Lab1

P1L5

YCD-N1   2 2 TBVTVK, cắt chỉ CK1. TPhương – Chi CK1. Tuyền – Ly P1,2

Lầu 4

Thứ NĂM

14/11

7:30 – 11:00 YCD-N4   2 2 TBVTVK, cắt chỉ ThS. Trúc – Ngợi

CK1. Tuyền –  Chi

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00              
Thứ SÁU

15/11

7:30 – 11:00 YCD-N6   2 2 TBVTVK, cắt chỉ ThS. Nga – Ngợi

CK1. Tuyền – Ly

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 YCD-N5   2 2 TBVTVK, cắt chỉ ThS. Nga – Tình

CK1. TPhương – Chi

P1,2

Lầu 4

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video