Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 10

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ28/10 – 1/11/2019

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

28/10

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

  2 2 Truyền dịch ThS. Nga – Chi

ThS. Tình – Linh

Lab1

P1L5

YCD-N2   2 2 Tiêm tĩnh mạch ThS. Trúc – TTâm

CK1. Ngợi – TPhương

P1,2

Lầu 4

Thứ BA

29/10

7:30 – 11:00 YCD-N3   2 2 Tiêm tĩnh mạch CK1. Tuyền – Linh

CK1. Nguyên – Ly

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N1

  2 2 Truyền máu ThS. Trúc – Tình

ThS. Nga – Chi

P1,2

Lầu 4

Thứ TƯ

30/10

7:30 – 11:00 VHVL

2017

    4 Ôn tập KT CN. TTâm- Nguyên

ThS. Ly – Tuyền

P1,2

Lầu 4

YVĐ 2019   2 2 Tiêm dưới da

Tiêm bắp

ThS. Trúc – Chi Lab1
13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

  2 2 Truyền máu ThS. Nga – Linh

ThS. Tình – TPhương

Lab1

P1L5

YCD-N1   2 2 Tiêm tĩnh mạch ThS. Trúc – TTâm

CK1. Nguyên – Chi

P1,2

Lầu 4

Thứ NĂM

31/10

7:30 – 11:00 YCD-N4   2 2 Tiêm tĩnh mạch CK1.Tuyền–TPhương

ThS. Trúc –  Ngợi

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 VHVL

2017

  2 2 Trải giường 1 drap

(2 drap tự học)

CK1. Nguyên – Trúc

CK1. Chi – Nga

P1,2

Lầu 4

Thứ SÁU

1/11

7:30 – 11:00 YCD-N6   2 2 Tiêm tĩnh mạch ThS. Nga– Linh

CK1. Tuyền – Ly

P1,2

Lầu 4

YCD-N3   2 2 Tiêm trong da

(bù ngày 22/10)

CK1. Ngợi – Tình

CK1. Nguyên – Chi

GĐ 407,408
13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N1

  2 2 VTVK, cắt chỉ CK1. Tuyền – Chi

ThS. Nga – Ngợi

Lab1,2
YCD-N5   2 2 Tiêm tĩnh mạch ThS. Tình – TPhương

CK1. Nguyên – Linh

P1,2

Lầu 4

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video