Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 10 năm 2020

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 7/12 – 11/12/2020

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

7/12

7:30 – 11:00 KXNK

2020

  2 2 Tiêm Trong Da(bù ngày 2/12) CK1. Nguyên – Tám PTT1

Lầu 4

13:30 – 17:00 ĐDĐK

2019

  2 2 Truyền dịch ThS. Bích – Tám LabĐD

Lấu 4

YCD-N2   2 2 TBVT ống dẫn lưu ThS. Trúc – Nguyên

CK1. Tuyền – Tình

PTT 1,2

Lầu 4

Thứ BA

8/12

7:30 – 11:00 YCD-N3   2 2 TBVT ống dẫn lưu CK1. MPhương – Ly

CK1. Tuyền – Tám

PTT1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00              
Thứ TƯ

     9/12

7:30 – 11:00 KXNK

2020

  2 2 Truyền dịch CK1. Tuyền – Chi PTT1

Lầu 4

13:30 – 17:00              
Thứ NĂM

10/12

7:30 – 11:00 YCD-N4   2 2 TBVT ống dẫn lưu ThS. Trúc – TTâm

CK1. MPhương – Ngợi

PTT1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 ĐDĐK

2019

  2 2 Truyền máu CK1. Nguyên – Ly Lab 1

Lầu 4

YCD-N1   2 2 TBVT ống dẫn lưu(bu ngay 9/12) ThS. Trúc – TTâm

CK1. Tuyền – Chi

PTT1,2

Lầu 4

Thứ SÁU

11/12

7:30 – 11:00 YCD-N6   2 2 TBVT ống dẫn lưu CK1. MPhương – Ly

CK1. Tuyền – TTâm

PTT1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 YCD-N5   2 2 TBVT ống dẫn lưu ThS. Trúc – TTâm

CK1. MPhương- Bích

PTT1,2

Lầu 4

ĐDCCN

2019

  2 2 Truyền dịch CK1. Ngợi – Chi

ThS. Tình – Tám

Lab1,ĐD

Lấu 4

 

                                                                                                                         GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

Ghi chú:

ĐDĐK: Cử nhân Điều Dưỡng đa khoa

ĐDCCN: Điều Dưỡng các chuyên ngành

YCD 2019

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video