Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 11 năm 2020

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 14/12 – 18/12/2020

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

14/12

7:30 – 11:00 KXNK

2020

  2 2 TBVT VK-Cắt chỉ CK1. Tuyền – MPhương PTT1

Lầu 4

13:30 – 17:00 ĐDĐK

2019

  2 2 TBVT VK-Cắt chỉ ThS. Trúc – MPhương LabĐD

Lấu 4

YCD-N2   2 2 Thông tiểu thường ThS. Ly – Bích

CK1. Chi – Tám

PTT 1,2

Lầu 4

 Thứ BA

15/12

7:30 – 11:00 YCD-N3   2 2 Thông tiểu thường ThS. Ly – Nguyên

ThS. TTâm – Tám

PTT1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 ĐDCCN

2019

  2 2 Truyền Máu CK1. Nguyên – Tám

ThS. Tình – TTâm

PTT1

Lầu 4

Thứ TƯ

     16/12

7:30 – 11:00 KXNK

2020

  2 2 TBVT Nhiễm khuẩn ThS. Trúc – Ngợi PTT1

Lầu 4

13:30 – 17:00 YCD-N1   2 2 Thông tiểu thường CK1. MPhương – Bích

CK1. Chi – Nguyên

PTT1,2

Lầu 4

Thứ NĂM

17/12

7:30 – 11:00 YCD-N4   2 2 Thông tiểu thường ThS. Ly– Nguyên

CK1. MPhương – Ngợi

PTT1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 ĐDĐK

2019

  2 2 TBVT Nhiễm khuẩn CK1. Tuyền – Chi PTT1

Lầu 4

Thứ SÁU

18/12

7:30 – 11:00 YCD-N6   2 2 Thông tiểu thường ThS. Tám – Tình

ThS. TTâm – Chi

PTT1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 YCD-N5   2 2 Thông tiểu thường ThS. Tám – Bích

ThS. TTâm – Tình

PTT1,2

Lầu 4

ĐDCCN

2019

  2 2 TBVT VK-Cắt chỉ CK1. Tuyền – Ly

ThS. Trúc – Ngợi

Lab1,ĐD

Lấu 4

 

                                                                                                                         GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

Ghi chú:

ĐDĐK: Cử nhân Điều Dưỡng đa khoa

ĐDCCN: Điều Dưỡng các chuyên ngành

YCD 2019

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video