Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 1

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ 26/8 – 30/8/2019

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

26/8

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

4     Giới thiệu môn học

Khử khuẩn – Tiệt khuẩn

ThS. Nga

 

 
VHVL

2017

  2 2 Các kiểu băng cuộn 1 CK1. Nguyên – Trúc

CN. TTâm -Chi

P1,2

Lầu 4

Thứ BA

27/8

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

4     Giới thiệu môn học

Khử khuẩn – Tiệt khuẩn

ThS. Nga

 

 
GMHS

2017

  2 2 Các kiểu băng cuộn 1 CK1. Tuyền – Ly

CN. TTâm – Chi

P1,2

Lầu 4

Thứ TƯ

28/8

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

4     Các đường đưa thức ăn vào cơ thể

Rửa dạ dày

ThS. Trúc  
Thứ NĂM

29/8

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 VHVL

2017

  2 2 Các kiểu băng cuộn 2 CK1. Nguyên -Trúc  

CN. TTâm – Chi

P1,2

Lầu 4

Thứ SÁU

30/8

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

4     Các đường đưa thức ăn vào cơ thể

Rửa dạ dày

ThS. Trúc  
GMHS

2017

  2 2 Các kiểu băng cuộn 2 CK1. Tuyền – Ly

CK1. Nguyên- TTâm

P1,2

Lầu 4

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

Quy Định
Tài Liệu
Video