Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

Tích cực tham gia phong trào do nhà trường phát động nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường ĐHYK PNT

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường ĐHYK PNT, Các tổ công đoàn thuộc khối Điều dưỡng và khối Văn phòng – KTYH đã tích cực tham gia các phong trào do nhà trường phát động và đã đạt được một số thành tích:

Hội thi đổ rau câu: 01 giải khuyến khích (bộ phận lab điều dưỡng kết hợp với VPK)

Hội thi trang trí tranh cổ động: 02 giải khuyến khích (bộ phận lab điều dưỡng kết hợp với bộ môn ĐDCB)

 

Quy Định
Tài Liệu
Video