Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

Thông báo về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” năm 2019

Kính gửi quý Thầy Cô

VPK kính chuyển Thông báo số 805/TĐHYKPNT-TB ngày 07 tháng 3 năm 2019 về việc xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục.
Bộ môn vui lòng thực hiện hồ sơ theo thông báo nếu đủ tiêu chuẩn và nộp về VPK (file + văn bản)
Hạn chót: thứ năm (14/03/2019)
Trân trọng./.
Quy Định
Tài Liệu
Video