Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

THÔNG BÁO LICH THI DDCS1 LỚP CNVLVH 2017

NGÀY THI: 7H30 NGÀY 6/5/2019
PHONG THI: PHÒNG MÁY LẦU 6
ĐỀ NGHỊ CÓ MẶT ĐẦY ĐỦ BM KHÔNG GIẢI QUYẾT MỌI TRƯỜNG HỢP VẮNG MẶT KHÔNG PHÉP HAY ĐI TRỂ
LƯU Ý: MANG THEO THẺ SV HOẶC CMND BÚT XANH,MÁY TÍNH TAY
KHÔNG MANG DTDD,TÀI LIỆU LIÊN QUAN

 

CÁC BÀI HỌC THI CUỐI HỌC PHẦN ĐDCB 1 LỚP CNĐD

-Chăm sóc bệnh nhân hấp hối tử vong.

-Qui trình điều dưỡng

-Vô khuẩn và các vấn đề liên quan(LT+TH)

-Nguyên tắc dùng thuốc(LT+TH)

-Truyền dịch,truyền máu(LT+TH)

-Đại cương SSVT(LT+TH)

-Các đường đưa thức ăn vào cơ thể

-Rửa dạ dày

-Thông tiểu

-Rửa bang quang

-Vệ sinh BN,chăm sóc loét

-Theo dõi dấu hiệu sinh tồn(LT+TH)

Quy Định
Tài Liệu
Video