Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

THÔNG BÁO Chiêu sinh chương trình đào tạo Lớp “Cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao – Khóa III” (LỚP ĐÃ ĐỦ SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN)

ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA

PHẠM NGỌC THẠCH

Số: 3675 / TB-TĐHYKPNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chiêu sinh chương trình đào tạo

Lớp “Cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao – Khóa III”

 

Kính gửi: – Sở Y tế tỉnh/ thành phố;

– Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tỉnh/thành phố;

– Bệnh viện Quận/ Huyện;

– Trường Trung cấp y tế/ trường Cao đẳng Y tế;

– Các Bệnh viện ngoài công lập.

 

Căn cứ vào Phiếu trình ngày 20 tháng 5 năm 2019 V/v Ban Giám Hiệu trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch cho phép Khoa Điều dưỡng – KTYH tổ chức các khóa đào tạo “Cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao”.

Căn cứ vào Phiếu đề xuất mở lớp, Kế hoạch mở lớp số 3545/KH-TĐHYKPNT, Quyết định mở lớp số 3546/QĐ-TĐHYKPNT ngày 30 tháng 8 năm 2019, Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo đến các lãnh đạo Bệnh viện xem xét và cử cán bộ có đủ tiêu chuẩn để tham dự Chương trình đào tạo “Cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao – Khóa III” với kế hoạch như sau:

 1. Thời gian: Lớp tổ chức 13g30 ngày 06/10/2019.
 2. Đối tượng và số lượng học viên: Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ chuyên khoa
 3. Giảng viên: Gồm cán bộ giảng của Bộ môn ĐD Gây Mê Hồi Sức, Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch, các Bác sĩ trưởng Khoa Gây Mê Hồi Sức tại một số Bệnh viện.
 4. Địa điểm: Lầu 4, Khu A2, Khoa Điều dưỡng – KTYH, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Địa chỉ số 02 Dương Quang Trung (số cũ 86/2 Thành Thái), P.12, Q10, TP.HCM.
 5. Phương thức đào tạo: Học tập trung từ 13g30-17g00 (4 tiết)
 6. Nội dung học tập: Cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn về cấp cứu ngừng tuần hoàn.
 7. Chứng nhận: Chương trình “Cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao” do Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cấp.
 8. Kinh phí đào tạo: 700.000 đồng/ học viên/ khóa học từ kinh phí đóng góp của đơn vị chủ quản của học viên (trường hợp cơ quan cử đi học) hoặc tự túc với các học viên có nguyện vọng tham gia lớp học mà không ảnh hưởng đến công tác tại cơ sở. Kinh phí này bao gồm cả chi phí tài liệu học tập, giấy chứng nhận cho học viên, giờ giảng và các chi phí khác.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/10/2019. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo đến các đơn vị xem xét và cử cán bộ có đủ tiêu chuẩn để tham dự khóa học trên.

            Học viên đóng học phí tại tầng trệt khu A1 (Quầy thu học phí Ngân hàng OCB).

            Nếu chuyển khoản học phí:

 • Tên tài khoản: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 • Số tài khoản: 0039.1000.0682.0001
 • Nội dung: Họ tên học viên – tên lớp học
 • Tại: Ngân hàng Phương Đông (OCB) – PGD Sài Gòn – Chi nhánh Chợ Lớn

Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Khoa Điều dưỡng – KTYH, Lầu 4, Khu A2, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Số 02 Dương Quang Trung (số cũ 86/2 Thành Thái), Phường 12, Quận 10, Tp.HCM. (Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện)

Nhà trường không giải quyết bất kỳ trường hợp xin rút học phí sau khi đã đóng.

 1. Hồ sơ bao gồm:
 • 01 bản sao văn bằng chuyên môn;
 • 01 bản photo biên lai học phí.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với Bộ phận Đào tạo liên tục, Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, số 02 Dương Quang Trung (số cũ 86/2 Thành Thái), Phường 12, Quận 10, TPHCM, ĐT: 028.38625.691 hoặc  Võ Thị Thanh Trà, Di động: 0918.186.628  hoặc Email:nguyenthy1978@gmail.com)./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT;

– Khoa ĐD-KTYH, T (10).

HIỆU TRƯỞNG

 

( Đã ký )

 

PGS. TS Ngô Minh Xuân

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video