Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

THÔNG BÁO Chiêu sinh chương trình đào tạo Lớp “Cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao – Khóa I”

ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA

PHẠM NGỌC THẠCH

 

Số:   1879    / TB-TĐHYKPNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chiêu sinh chương trình đào tạo

Lớp “Cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao – Khóa I”

 

Kính gửi: – Sở Y tế tỉnh/ thành phố;

– Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tỉnh/thành phố;

– Bệnh viện Quận/ Huyện;

– Trường Trung cấp y tế/ trường Cao đẳng Y tế;

– Các Bệnh viện ngoài công lập.

 

Căn cứ vào Phiếu trình ngày 20 tháng 5 năm 2019 V/v Ban Giám Hiệu trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch cho phép Khoa Điều dưỡng – KTYH tổ chức các khóa đào tạo “Cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao”.

Căn cứ vào Phiếu trình mở lớp, Kế hoạch mở lớp số 1854/KH-TĐHYKPNT, Quyết định mở lớp số 1855/QĐ-TĐHYKPNT ngày 21 tháng 5 năm 2019, Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo đến các lãnh đạo Bệnh viện xem xét và cử cán bộ có đủ tiêu chuẩn để tham dự Chương trình “Cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao – Khóa I” với kế hoạch như sau:

 1. Thời gian: Lớp tổ chức 15/6/2019.
 2. Đối tượng và số lượng học viên: Bác sĩ đa khoa, chuyên khoa
 3. Giảng viên: Gồm cán bộ giảng của Bộ môn ĐD Gây Mê Hồi Sức, Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch, các Bác sĩ trưởng Khoa Gây Mê Hồi Sức tại một số Bệnh viện.
 4. Địa điểm: Lầu 4-5, Khu A2, Khoa Điều dưỡng – KTYH, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Địa chỉ số 02 Dương Quang Trung (số cũ 86/2 Thành Thái), P.12, Q10, TP.HCM.
 5. Phương thức đào tạo: Học tập trung từ 13g30-17g00
 6. Nội dung học tập: Cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn về cấp cứu ngừng tuần hoàn.
 7. Chứng nhận: Chương trình “Cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao” do Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cấp.
 8. Kinh phí đào tạo: 700.000 đồng/ học viên/ khóa học từ kinh phí đóng góp của đơn vị chủ quản của học viên (trường hợp cơ quan cử đi học) hoặc tự túc với các học viên có nguyện vọng tham gia lớp học mà không ảnh hưởng đến công tác tại cơ sở. Kinh phí này bao gồm cả chi phí tài liệu học tập, giấy chứng nhận cho học viên, giờ giảng và các chi phí khác.

 

 1. Hồ sơ bao gồm:
 • 01 bản sao văn bằng chuyên môn;
 • 01 bản photo biên lai học phí.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với Bộ phận Đào tạo liên tục, Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, số 02 Dương Quang Trung (số cũ 86/2 Thành Thái), Phường 12, Quận 10, TPHCM, ĐT: 028.38625.691 hoặc  Võ Thị Thanh Trà, Di động: 0918.186.628  hoặc Email:nguyenthy1978@gmail.com)./.

 

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT;

– Khoa ĐD-KTYH, T (150).

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký) 

 

 

PGS. TS Ngô Minh Xuân

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video