Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

THIẾT LẬP KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LÂM SÀNG ĐIỀU DƯỠNG

Chủ đề báo cáo: THIẾT LẬP KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LÂM SÀNG ĐIỀU DƯỠNG
Báo cáo viên: ThS Điều dưỡng Ngô Thanh Trúc
Thời gian: 9 giờ ngày 14/4/2021
Địa điểm: Phòng 408 Khu A2
Đối tượng: Toàn thể giảng viên Hướng dẫn lâm sàng Khoa Điều dưỡng – KTYH
Nội dung: Báo cáo viên truyền đạt lại nội dung Hội thảo Trực tuyến (zoom) do Chi hội Giáo viên Điều dưỡng tổ chức vào ngày 21/3/2021. Buổi báo cáo đã tiếp nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp quý báo từ các giảng viên tham dự.
Một số hình ảnh:
Quy Định
Tài Liệu
Video