GIỚI THIỆU

Nghiên cứu khoa học là một trong hai nhiệm vụ chính trị quan trọng của Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học thuộc trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Giữa tháng 5/2011, một bộ phận phụ trách Nghiên cứu khoa học của Khoa đã được hình thành nhằm thúc đẩy phong trào NCKH của Khoa với 02 nhân sự ban đầu.

Tuy vậy trong thời gian qua, Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học đã cố gắng có được một số hoạt động liên quan đến Nghiên cứu khoa học:

1. Lịch sinh hoạt Nghiên cứu khoa học của Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học

– Thời gian: tuần thứ 3 mỗi tháng

– Nội dung: báo cáo các đề tài nghiên cứu khoa học, chia sẻ những cải tiến mới trong công tác giảng dạy, trao đổi và cập nhật những thông tin mới về Y tế, khoa học công nghệ trên thế giới.

Một số hình ảnh trong buổi báo cáo đề cương NCKH của CNCĐ. Lê Văn Tỉnh:

2. Hình ảnh một số Hội nghị khoa học do Khoa đăng cai tổ chức