Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

Lịch Thực Tập Cơ Sở Các Môn Của Lớp Paramedic 2016

Lịch Thực Tập Cơ Sở Các Môn Chuyên Ngành Của Lớp Paramedic 2016

Năm học 2019 – 2020

 

Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8 Tuần 9 Tuần 10 Tuần 11 Tuần 12
30/09 – 04/10 07/10 – 11/10 14/10 – 18/10 21/10 – 25/10 28/10 – 01/11 04/11 – 08/11 11/11 – 15/11
Thứ 2

13g30 -15g00

15g30 – 17g00

 

TT

ƯPTH

 

TT

ƯPTH

 

TT

ƯPTH

 

TT

ƯPTH

 

TT

ƯPTH

 

TT

ƯPTH

 

TT

ƯPTH

Lab Paramedic Lab Paramedic Lab Paramedic Lab Paramedic Lab Paramedic Lab Paramedic Lab Paramedic
Thứ 4

13g30 -15g00

15g30 – 17g00

 

TT

HTĐN

 

TT

HTĐN

 

TT

HTĐN

 

TT

HTĐN

 

TT

HTĐN

 

TT

HTĐN

Lab Paramedic Lab Paramedic Lab  Paramedic Lab Paramedic Lab Paramedic Lab Paramedic

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video