Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

Lịch thi lần 2 môn ĐDCS1 lớp CNĐD2018

Thong bao lai lich thi lan 2 mon ddcs1 lop cndd 2018
Bm se to chuc thi lan 2 mon ddcs1 vao luc 8g ngay 5:2/2020
Đe nghi co mat đay đu va đung gio tai phong gv lau 4 khu A2 neu vang khong phep hoac trể bm se kg giai quyet
Nhờ bcs lop thong bao đen cac ban Thanks
Quy Định
Tài Liệu
Video