Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH THI CUỐI MÔN DDCS1 LỚP CNDDVLVH-GMHS 2017

THÔNG BÁO LỊCH THI CUỐI MÔN DDCS1 LỚP CNDDVLVH-GMHS 2017

NGÀY THI: LÚC 7H30 15/5/2019

PHÒNG THI: PHÒNG MÁY LẦU 6

ĐỀ NGHỊ CÓ MẶT ĐÚNG THỜI GIAN BM KHÔNG GIẢI QUYẾT MỌI TRƯỜNG HỢP TRỂ HOẶC VẮNG KG PHÉP

Quy Định
Tài Liệu
Video