Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GMHS NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

———————–

BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG GÂY MÊ HỒI SỨC

NĂM HỌC 2019 – 2020

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

STT NGÀY GIỜ TÊN BÀI GIẢNG HỌ VÀ TÊN GV Lớp MÔN Thứ
1 26/08/2019 13:30 – 15:00 Đại cương về gây tê Lưu Kính Khương GMHS2016 GMHS2 2
2 30/08/2019 13:30 – 17:00 Gây mê sản khoa Hồ Thị Thu Thảo GMHS2016 GMHS3 6
3 05/09/2019 13:30 – 17:00 Gây mê hồi sức trong phẫu thuật gan mật Nguyễn Thị Túy Phượng GMHS2016 CKBL1 5
4 09/09/2019 13g30-17g00 Gây tê tủy sống Lưu Kính Khương GMHS2016 GMHS2 2
5 13/09/2019 13:30 – 17:00 Gây mê hồi sức trong phẫu thuật sản phụ khoa Hồ Thị Thu Thảo GMHS2016 GMHS3 6
6 19/09/2019 13:30 – 15:00 Gây mê hồi sức trong phẫu thuật lồng ngực Nguyễn Thị Túy Phượng GMHS2016 CKBL1 5
7 23/09/2019 13g30-17g00 Gây mê hồi sức trên bệnh nhân suyễn Trần Ngọc Mỹ GMHS2016 GMHS2 2
8 27/09/2019 13:30 – 17:00 GMHS trên sản phụ nhiễm độc thai nghén Hồ Thị Thu Thảo GMHS2016 GMHS3 6
9 03/10/2019 13:30 – 15:00 GMHS trong phẫu thuật Mặt-TMH-RHM Trần Ngọc Mỹ GMHS2016 CKBL1 5
10 07/10/2019 13g30-17g00 Gây tê ngoài màng cứng-Gây tê xương cùng Đinh Hữu Hào GMHS2016 GMHS2 2
11 11/10/2019 13g30-17g00 Nguyên tắc cơ bản trong gây mê trẻ em Nguyễn Ngọc Cường GMHS2016 GMHS3 6
12 17/10/2019 13:30 – 15:00 Gây mê hồi sức trong phẫu thuật tuyến giáp Trần Ngọc Mỹ GMHS2016 CKBL1 5
13 21/10/2019 13g30-15g00 Gây tê đám rối thần kinh cánh tay Trần Quốc Cường GMHS2016 GMHS2 2
14 25/10/2019 13:30 – 17:00 GMHS trong phẫu thuật cắt amidan ở trẻ em Nguyễn Ngọc Cường GMHS2016 GMHS3 6
15 31/10/2019 13:30 – 17:00 Gây mê hồi sức trong phẫu thuật tiết niệu Trần Thị Ngọc Phượng GMHS2016 CKBL1 5
16 04/11/2019 13:30 – 17:00 Gây tê tĩnh mạch vùng- thần kinh trụ- giữa- quay Đinh Hữu Hào GMHS2016 GMHS2 2
17 08/11/2019 13:30 – 17:00 GMHS trong phẫu thuật người cao tuổi Đinh Hữu Hào GMHS2016 GMHS3 6
18 14/11/2019 13g30-17g00 GMHS bệnh nhân phẫu thuật nội soi ổ bụng – KTGK Lưu Kính Khương GMHS2016 CKBL1 5
19 18/11/2019 13g30-15g00 Gây tê thần kinh ngoại biên -KTGK Trần Quốc Cường GMHS2016 GMHS2 2
20 22/11/2019 13g30-15g00 GMHS trong phẫu thuật bệnh lý tim mạch Đinh Hữu Hào GMHS2016 GMHS3 6
21 28/11/2019 13g30-17g00 Gây mê hồi sức bệnh nhân chấn thương sọ não Lưu Kính Khương GMHS2016 CKBL1 5
22 02/12/2019 13:30 – 17:00 Gây mê hồi sức trên bệnh nhân tiểu đường Đinh Hữu Hào GMHS2016 GMHS2 2
23 05/12/2019 13:30 – 15:00 Gây mê hồi sức trong phẫu thuật tiêu hóa Trần Thị Ngọc Phượng GMHS2016 CKBL1 5
24 06/12/2019 13:30 – 17:00 GMHS bệnh nhân đa chấn thương – KTGK Trần Ngọc Mỹ GMHS2016 GMHS3 6
25 20/12/2019 13g30-15g00 THI GMHS CKBL I BỘ MÔN GMHS GMHS2016 6
26 30/12/2019 13:30 – 17:30 THI GMHS II BỘ MÔN GMHS GMHS2016 2
27 03/01/2020 13g30 – 15g00 THI GMHS III BỘ MÔN GMHS GMHS2016 6
28 10/02/2020 13g30-15g00 Rối loạn thăng bằng kiềm toan Nguyễn Thị Túy Phượng GMHS2016 CKBL2 2
29 12/02/2020 13g30-17g00 Gây mê vòng kín Nguyễn Thị Túy Phượng GMHS2016 MHTT 4
30 14/02/2020 13g30-17g00 Gây mê tĩnh mạch kiểm soát nồng độ đích Nguyễn Thị Túy Phượng GMHS2016 MHTT 6
31 17/02/2020 13g30-17g00 Gây mê phối hợp Trần Quốc Cường GMHS2016 MHTT 2
32 19/02/2020 13g30-17g00  Nội khí quản khó Nguyễn Đức Hân GMHS2016 MHTT 4
33 20/02/2020 13g30-17g00 Kỹ thuật đặt, rút ống nội khí quản Phạm Vũ Ánh Nguyệt GMHS2017 KTGMHS 5
34 21/02/2020 13g30-17g00 Seminar chuyên đề gây mê toàn diện Phan Hoàng Trọng GMHS2016 MHTT 6
35 21/02/2020 13g30-17g00 Đại cương về vô cảm- các hệ thống hô hấp trong gây mê Phạm Vũ Ánh Nguyệt GMHS2017 GMHS1 6
36 24/02/2020 13:30 – 15:00 Phòng hồi tỉnh và chăm sóc bệnh nhân sau mổ Trần Ngọc Mỹ GMHS2016 CKBL2 2
37 25/02/2020 13g30-17g00 Đại cương – Các yếu tố ảnh hưởng của thuốc GMHS Phan Hoàng Trọng GMHS2017 DGMHS 3
38 26/02/2020 13g30-17g00 Ứng dụng gây tê liều thấp trong các chuyên khoa Phạm Thị Thanh Hải GMHS2016 MHTT 4
39 27/02/2020 13g30-17g00 Máy gây mê-Máy thở Trần Quốc Cường GMHS2017 KTGMHS 5
40 28/02/2020 13:30 – 17:01 GPSL hô hấp liên quan GMHS Lưu Kính Khương GMHS2017 GPSL 6
41 28/02/2020 13g30-17g00 ỨD gây tê liều thấp trong các chuyên khoa (tt) Phạm Thị Thanh Hải GMHS2016 MHTT 6
42 02/03/2020 13g30-17g00  Các pp gây tê để giảm đau trong và sau mổ Nguyễn Đức Hân GMHS2016 MHTT 2
43 04/03/2020 13g30-17g00 Các pp gây tê để giảm đau trong và sau mổ(tt) Nguyễn Đức Hân GMHS2016 MHTT 4
44 05/03/2020 13g30-17g00 Kỹ thuật giúp thở, thế thở Phạm Thị Thanh Hải GMHS2017 KTGMHS 5
45 06/03/2020 13g30-17g00 Seminar chuyên đề gây tê vùng Phạm Thị Thanh Hải GMHS2016 MHTT 6
46 06/03/2020 13g30-17g00 Tăng thán khí trong gây mê Đinh Hữu Hào GMHS2017 GMHS1 6
47 09/03/2020 13:30 – 17:00 Sốc phản vệ Trần Thị Ngọc Phượng GMHS2016 CKBL2 2
48 10/03/2020 13:30 – 15:00 Thuốc kháng cholin –  kháng Histamin Lưu Kính Khương GMHS2017 DGMHS 3
49 11/03/2020 13g30-17g00 Đại cương đau sau phẫu thuật Nguyễn Đức Hân GMHS2016 MHTT 4
50 12/03/2020 13g30-17g00 Sử dụng máy hút – Bàn mổ – Kỹ thuật gây mê tĩnh mạch Phạm Vũ Ánh Nguyệt GMHS2017 KTGMHS 5
51 13/03/2020 13g30-17g00 Các phương pháp giảm đau Nguyễn Đức Hân GMHS2016 MHTT 6
52 13/03/2020 13:30 – 17:00 Hiện tượng cơ học hô hấp Nguyễn Thị Túy Phượng GMHS2017 GPSL 6
53 16/03/2020 13g30-17g00 Các phương pháp giảm đau(tt) Nguyễn Đức Hân GMHS2016 MHTT 2
54 18/03/2020 13g30-17g00 Thuốc lâm sàng ưu tiên trong giảm đau Nguyễn Đức Hân GMHS2016 MHTT 4
55 19/03/2020 13g30-17g00 Truyền máu – Truyền dịch Phạm Thị Thanh Hải GMHS2017 KTGMHS 5
56 20/03/2020 13g30-17g00 Seminar chuyên đề Giảm đau sau phẫu thuật Nguyễn Đức Hân GMHS2016 MHTT 6
57 20/03/2020 13g30-17g00 Thăm khám tiền mê Trần Quốc Cường GMHS2017 GMHS1 6
58 23/03/2020 13:30 – 17:00 Ngưng hô hấp tuần hoàn Đinh Hữu Hào GMHS2016 CKBL2 2
59 24/03/2020 13:30 – 17:01 Thuốc mê hô hấp- mê tĩnh mạch Phan Hoàng Trọng GMHS2017 DGMHS 3
60 25/03/2020 13g30-17g00 Hồi sức và chăm sóc bệnh nhân sơ sinh Trần Thị Ngọc Phượng GMHS2016 MHTT 4
61 26/03/2020 13g30-17g00 Đo huyết áp động mạch xâm lấn
Mở khí quản và chăm sóc BN mở khí quản
Trần Quốc Cường GMHS2017 KTGMHS 5
62 27/03/2020 13:30 – 17:00 GPSL Gan – GPSL Thận liên quan GMHS Lưu Kính Khương GMHS2017 GPSL 6
63 30/03/2020 13g30-17g00 Hồi sức và chăm sóc bệnh nhân sản khoa Hồ Thị Thu Thảo GMHS2016 MHTT 2
64 01/04/2020 13g30-17g00 Hồi sức và chăm sóc bệnh nhân ngộ độc cấp Trần Thị Ngọc Phượng GMHS2016 MHTT 4
65 03/04/2020 13g30-17g00 Hồi sức và chăm sóc bệnh nhân suy thận cấp Trần Thị Ngọc Phượng GMHS2016 MHTT 6
66 03/04/2020 13g30-17g00 Gây mê hồi sức trên bệnh nhân cao huyết áp Phạm Vũ Ánh Nguyệt GMHS2017 GMHS1 6
67 06/04/2020 13:30 – 17:00 Đau và các phương pháp giảm đau sau mổ Lưu Kính Khương GMHS2016 CKBL2 2
68 07/04/2020 13:30 – 17:01 Thuốc an thần Phan Hoàng Trọng GMHS2017 DGMHS 3
69 08/04/2020 13g30-17g00 Tắc mạch do khí trong ngoại khoa Phạm Vũ Ánh Nguyệt GMHS2016 MHTT 4
70 09/04/2020 13g30-17g00 Kỹ thuật gây mê mặt nạ – Vô khuẩn-tiệt khuẩn PM Huỳnh Thanh Phong GMHS2017 KTGMHS 5
71 10/04/2020 13g30-17g00 Phòng hồi tỉnh và vấn đề chăm sóc bệnh nhân cho các đối tượng đặc biệt Phạm Thị Thanh Hải GMHS2016 MHTT 6
72 10/04/2020 13g30-17g00 Giải phẫu sinh lý tim Nguyễn Thị Túy Phượng GMHS2017 GPSL 6
73 13/04/2020 13g30-17g00 Trình báo cáo chuyên đề 1 BM.GMHS GMHS2016 MHTT 2
74 15/04/2020 13g30-17g00 Trình báo cáo chuyên đề 2 BM.GMHS GMHS2016 MHTT 4
75 16/04/2020 13g30-17g00 Cấu tạo, công dụng,bảo quản dụng cụ ống NKQ, mask, ambu…., rửa tay, mặc áo, đi găng vô khuẩn Huỳnh Thanh Phong GMHS2017 KTGMHS 5
76 17/04/2020 13g30-17g00 Trình báo cáo chuyên đề 3 BM.GMHS GMHS2016 MHTT 6
77 17/04/2020 13g30-17g00 Các tư thế trong gây mê-phẫu thuật – KTGK Phạm Vũ Ánh Nguyệt GMHS2017 GMHS1 6
78 20/04/2020 13g30-15g00 Chăm sóc bệnh nhân thở máy Phạm Thị Thanh Hải GMHS2016 CKBL2 2
79 21/04/2020 13:30 – 17:30 Thuốc giảm đau  – Đối kháng Phan Hoàng Trọng GMHS2017 DGMHS 3
80 22/04/2020 13g30-17g00 Seminar chuyên đề hồi sức sau mổ BM.GMHS GMHS2016 MHTT 4
81 23/04/2020 13g30-17g00 Phiếu gây mê- sổ lâm sàng- Sử dụng bảng kiểm trước phẫu thuật
Đón chuẩn bị bệnh nhân trước khi gây mê – gây tê
Huỳnh Thanh Phong GMHS2017 KTGMHS 5
82 24/04/2020 13g30-17g00 Trình báo cáo chuyên đề 4 BM.GMHS GMHS2016 MHTT 6
83 24/04/2020 13:30 – 17:00 Sự điều hòa hoạt động tim – KTGK Nguyễn Hưng Hòa GMHS2017 GPSL 6
84 27/04/2020 13g30-17g00 Ôn tập BM.GMHS GMHS2016 MHTT 2
85 29/04/2020 13g30-17g00 Ôn tập Phan Hoàng Trọng GMHS2016 MHTT 4
86 29/04/2020 13g30-17g00 Gây mê hồi sức trong phẫu thuật người cao tuổi Phạm Vũ Ánh Nguyệt GMHS2017 GMHS1 4
87 07/05/2020 13g30-17g00 Ôn tập BM.GMHS GMHS2016 MHTT 5
88 07/05/2020 13:30 – 15:00 Chăm sóc bệnh nhân hồi tỉnh Nguyễn Thị Túy Phượng GMHS2016 CKBL2 5
89 07/05/2020 13g30-17g00 Phòng chống cháy nổ, Tai biến do điện
Các phương tiện kiểm báo trong gây mê hồi sức
Trần Quốc Cường GMHS2017 KTGMHS 5
90 08/05/2020 13g30-17g00 Chăm sóc bệnh nhân hôn mê – KTGK Phạm Thị Thanh Hải GMHS2016 CKBL2 6
91 08/05/2020 13:30 – 17:00 Ảnh hưởng của gây mê và phẫu thuật lên sự thông khí Nguyễn Hưng Hòa GMHS2017 GPSL 6
92 14/05/2020 13g30-17g00 Các đường truyền tĩnh mạch- chuẩn bị dụng cụ Tê-Mê Phạm Thị Thanh Hải GMHS2017 KTGMHS 5
93 15/05/2020 13g30-17g00 Những tai biến- biến chứng thường gặp trong gây mê Phạm Thị Thanh Hải GMHS2017 GMHS1 6
94 19/05/2020 13:30 – 17:01 Thuốc dịch truyền- thuốc tê Lưu Kính Khương GMHS2017 DGMHS 3
95 22/05/2020 13g30-17g01 Sinh lý đau – Các thụ thể dẫn truyền TK Lưu Kính Khương GMHS2017 GPSL 6
96 26/05/2020 13:30 – 17:00  Thuốc Tim mạch- vận mạch cấp cứu Lưu Kính Khương GMHS2017 DGMHS 3
97 29/05/2020 13g:30 – 15g:00 Đọc điện tim- KTGK Nguyễn Hưng Hòa GMHS2017 GPSL 6
98 02/06/2020 13:30 – 17:01 Thuốc giãn cơ – Đối kháng Lưu Kính Khương GMHS2017 DGMHS 3
99 11/06/2020 13g30 – 17g00 THI GMHS CKBL II BỘ MÔN GMHS GMHS2016 5
100 11/06/2020 13g30-17g00 THI KT GMHS BỘ MÔN GMHS GMHS2017 5
101 17/06/2020 7g30-9g00 THI DƯỢC GMHS BỘ MÔN GMHS GMHS2017 4
102 19/06/2020 7g30-9g00 THI GMHS I BỘ MÔN GMHS GMHS2017 6
103 25/06/2020 13g30-17g00 THI GPSL GMHS BỘ MÔN GMHS GMHS2017 5
104 25/06/2020 13g30 – 17g00 THI MHTT BỘ MÔN GMHS GMHS2016 5

 

Ghi Chú:
Sinh viên mang bảng tên khi đến lớp
sinh viên có mặt trước giờ thi 30 phút

TRƯỞNG BỘ MÔN

BS.CKII. LƯU KÍNH KHƯƠNG

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video