Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ 8/04 – 12 /04/2019

 

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

8/04

7:30 – 11:00 VLVH

2017-N1

    4 Ôn Tập KT CK1. Nguyên- Tuyền

ThS.  Nga – MPhương

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

  2 2 Trải giường 2 drap ThS.  Ly -Tình

CK1. Chi – TPhương

P1,2

Lầu 4

VLVH

2017-N2

    4 Ôn Tập KT CK1. Tuyền -MPhương

ThS.  Trúc – Nguyên

Labdd,lab1

Lầu 4

Thứ BA

9/04

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N2

  2 2 Trải giường 1 drap CK1. Nguyên -Chi CK1. MPhương- Nga P1,2

Lầu 4

Thứ TƯ

10/04

7:30 – 11:00 VLVH

2017-N1

    4 Kiểm tra KT ThS.  Ly – Trúc

ThS.  Nga – MPhương

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

  2 2 Qui trình ĐD(nội) ThS.  Ly

ThS.  Nga

P1,2

Lầu 4

VLVH

2017-N2

    4 Kiểm tra KT CK1. Tuyền -MPhương

ThS.  Trúc – Nguyên

Labdd,lab1

Lầu 4

Thứ NĂM

11/04

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00              
Thứ SÁU

12/04

7:30 – 11:00 VLVH

2017-N2

    4 Kiểm tra KT CK1. Tuyền -MPhương

ThS.  Trúc – Nguyên

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N2

  2 2 Trải giường 2 drap CK1. Nguyên-Tình

CK1. Chi – TPhương

P1,2

Lầu 4

VLVH

2017-N1

    4 Kiểm tra KT ThS.  Ly – Tuyền

ThS.  Trúc – MPhương

Labdd,lab1

Lầu 4

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video