Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ 7/01 – 11/01/2019

 

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

7/01

7:30 – 11:00 CNĐD

2017-N1

  2 2 Băng cuộn (1) CK1. MPhuong – Trúc

ThS.  Ly – Chi

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

  2 2 Băng cuộn (2) CK1. MPhuong – Trúc

ThS.  Ly – Chi

P1,2

Lầu 4

Thứ BA

8/01

7:30 – 11:00 CNĐD

2017-N2

  2 2 Băng cuộn (1) CK1. Nguyên – Ly

CN. TTâm – Tuyền

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N2

  2 2 Băng cuộn (2) CK1. Nguyên – Ly

CN. TTâm – Tuyền

P1,2

Lầu 4

Thứ TƯ

9/01

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00              
Thứ NĂM

10/01

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00              
Thứ SÁU

11/01

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00              

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video