Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ 4/03 – 8/03/2019

 

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

4/03

7:30 – 11:00 VLVH

2017-N1

4     Qui trinh ĐD ThS.  Ly  
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

  2 2 Thông tiểu giữ lại ThS. Tình – Tuyền

CK1. TPhuong-Nguyên

P1,2

Lầu 4

VLVH

2017-N2

4     Qui trinh ĐD ThS.  Nga  
Thứ BA

5/03

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N2

  2 2 Thông tiểu thường CK1. MPhuong-Ngoi

CN. TTâm – Trúc

P1,2

Lầu 4

Thứ TƯ

6/03

7:30 – 11:00 VLVH

2017-N1

4     VSBN – CS Loét CK1. MPhuong  
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

  2 2 Rửa bàng quang CK1. Chi – Nguyên

ThS.  Ly – Tình

P1,2

Lầu 4

VLVH

2017-N2

4     VSBN – CS Loét CK1. Tuyền  
Thứ NĂM

7/03

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00              
Thứ SÁU

8/03

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N2

  2 2 Thông tiểu giữ lại CK1. Chi – Ngoi

CN. TTâm – Trúc

P1,2

Lầu 4

             

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video