Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ 25/03 – 29/03/2019

 

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

25/03

7:30 – 11:00 VLVH

2017-N1

  2 2 Truyền Dịch CK1. Nguyên – Chi

ThS.  Nga – MPhương

P1,2

Lầu 4

VLVH

2017-N2

  2 2 Tiêm tĩnh mạch

Tiêm trong da

ThS. Trúc- TPhương

ThS.  Tình – Ly

Labdd,lab1

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

  2 2 Bất động xương gãy CK1. MPhương

ThS. Ly

P1,2

Lầu 4

VLVH

2017-N2

  2 2 Truyền Dịch CK1. Nguyên – Trúc

ThS.  Nga – Chi

Labdd,lab1

Lầu 4

Thứ BA

26/03

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N2

  2 2 Cấp cứu ngưng TH

Garo cầm máu

CK1. MPhương

ThS. Ly

P1,2

Lầu 4

Thứ TƯ

27/03

7:30 – 11:00 VLVH

2017-N1

  2 2 Truyền Máu CK1. Tuyền – TPhương

ThS.  Trúc- Nguyên

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

  1 2 Nâng đỡ BN ( 3 tiết) CK1. Chi

ThS. Ly

P1,2

Lầu 4

VLVH

2017-N2

  2 2 Truyền Máu CK1. Tuyền – Tình

ThS.  Trúc – Nguyên

Labdd,lab1

Lầu 4

Thứ NĂM

28/03

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00              
Thứ SÁU

29/03

7:30 – 11:00 VLVH

2017-N2

  2 2 TBVTVK – Cắt chỉ ThS.  Nga – Ly

CK1. Tuyền -MPhương

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N2

  2 2 Bất động xương gãy CK1. MPhương

ThS. Ly

Labdd,lab1

Lầu 4

VLVH

2017-N1

  2 2 TBVTVK – Cắt chỉ CK1. TPhương – Tình

CK1. Tuyền – Chi

P1,2

Lầu 4

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video