Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ 25/02 – 01/03/2019

 

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

25/02

7:30 – 11:00 VLVH

2017-N1

3     Truyền dịch, truyền máu ThS.  Nga  
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

    4 Thở oxy (2) ThS. Tuyền – Chi

CK1. Mphuong-Nguyên

P1,2

Lầu 4

VLVH

2017-N2

3     Truyền dịch, truyền máu ThS.  Trúc  
Thứ BA

26/02

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N2

2 2   Thở oxy (1) CK1. Mphuong

CK1. Tphuong

P1,2

Lầu 4

Thứ TƯ

27/02

7:30 – 11:00 VLVH

2017-N1

4     Đại cương SSVT CK1. Tuyền  
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

  2 2 Thông tiểu thường CK1. Tình – Ngợi

CN. TTâm – Nguyên

P1,2

Lầu 4

VLVH

2017-N2

4     Đại cương SSVT ThS.  Nga  
Thứ NĂM

28/02

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00              
Thứ SÁU

01/03

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N2

    4 Thở oxy (2) CK1. Chi – Trúc

CK1. Ngợi – TTâm

P1,2

Lầu 4

             

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video