Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ 24/12 – 28/12/2018

 

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

24/12

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00              
CNKX

2017

  2 2 SSVT VK,cắt chỉ, Nhiễm CK1. MPhuong – Trúc P1

Lầu 4

Thứ BA

25/12

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNKX

2017

  2 2 Cấp cứu ngưng HHTH CN. TTâm P1

Lầu 4

Thứ TƯ

26/12

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00              
Thứ NĂM

27/12

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00              
Thứ SÁU

28/12

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNKX

2017

  2 2 Sơ cứu gãy xương

(kết thúc)

CN. TTâm P1

Lầu 4

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video