Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ 18/03 – 22/03/2019

 

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

18/03

7:30 – 11:00 VLVH

2017-N1

  2 2 Dấu hiệu sinh tồn ThS.  Nga – Trúc

CK1.TPhương-Nguyên

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

  1 3 Gội đầu tại giường CK1. Chi – TPhương

CK1. Nguyên – Trúc

P1,2

Lầu 4

VLVH

2017-N2

  2 2 Dấu hiệu sinh tồn CK1. MPhương – Ly

ThS.  Nga – Tình

Labdd,lab1

Lầu 4

Thứ BA

19/03

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N2

  2 2 Tắm bệnh CK1. Chi – Nga

CK1. Nguyên – TTâm

P1,2

Lầu 4

Thứ TƯ

20/03

7:30 – 11:00 VLVH

2017-N1

  2 2 Tiêm dưới da

Tiêm bắp

CK1. Tuyền – Ly

ThS.  Trúc- MPhương

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

  2 2 Cấp cứu ngưng TH

Garo cầm máu

CN. TTâm

ThS.  Ly

P1,2

Lầu 4

VLVH

2017-N2

  2 2 Tiêm dưới da

Tiêm bắp

CK1. Tuyền – Chi

ThS.  Trúc – MPhương

Labdd,lab1

Lầu 4

Thứ NĂM

21/03

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00              
Thứ SÁU

22/03

7:30 – 11:00 VLVH

2017-N2

  2 2 Tiêm tĩnh mạch

Tiêm trong da

CK1.Tuyền – TPhương

ThS.  Tình – TTâm

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N2

  2 2 Gội đầu tại giường ThS.  Ly – Tình

CN. TTâm – TPhương

P1,2

Lầu 4

VLVH

2017-N1

  2 2 Tiêm tĩnh mạch

Tiêm trong da

CK1. Nguyên – Chi

ThS.  Nga – MPhương

Labdd,lab1

Lầu 4

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                              ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

Quy Định
Tài Liệu
Video