Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ 18/02 – 22/02/2019

 

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ 18/02 – 22/02/2019

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

18/02

7:30 – 11:00 VLVH

2017-N1

4     Giới thiệu môn học

CSBN Hấp hối tử vong

ThS.  Nga  
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

    4 Hút dàm nhớt(2) ThS. Ly – Ngợi

CK1. Mphuong-Tình

P1,2

Lầu 4

VLVH

2017-N2

4     Giới thiệu môn học

CSBN Hấp hối tử vong

ThS.  Nga  
Thứ BA

19/02

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N2

2 2   Hút dàm nhớt(1) CK1. Tphuong

ThS.  Ly

P1,2

Lầu 4

Thứ TƯ

20/02

7:30 – 11:00 VLVH

2017-N1

4     CCNB rửa dạ dày

Các đường đưa thức ăn vào cơ thể

CK1. Tuyền  
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

2 2   Thở oxy (1) CK1. Mphuong

CK1. Chi

P1,2

Lầu 4

VLVH

2017-N2

4     CCNB rửa dạ dày

Các đường đưa thức ăn vào cơ thể

CK1. Tuyền  
Thứ NĂM

21/02

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00              
Thứ SÁU

22/02

7:30 – 11:00 VLVH

2017-N2

4     Nguyên tắc dùng thuốc ThS. Trúc  
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N2

    4 Hút dàm nhớt(2) CK1.Nguyên -Tphuong

CK1. Chi – Tình

P1,2

Lầu 4

VLVH

2017-N1

4     Nguyên tắc dùng thuốc ThS. Trúc  

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video