Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ 15/04 – 19 /04/2019

 

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

15/04

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00              
Thứ BA

16/04

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N2

    4 Qui trình ĐD (Nội) ThS.  Ly

ThS.  Nga

P1,2

Lầu 4

Thứ TƯ

17/04

7:30 – 11:00 VLVH

2017-N1

    4 Kiểm tra KTHP CK1. Tuyền -MPhương

ThS.  Trúc – Nguyên

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

    4 Qui trình ĐD (Ngoại)

(kết thúc)

ThS.  Ly

ThS.  Nga

P1,2

Lầu 4

VLVH

2017-N2

    4 Kiểm tra KTHP CK1. Tuyền -MPhương

ThS.  Trúc – Nguyên

Labdd,lab1

Lầu 4

Thứ NĂM

18/04

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00              
Thứ SÁU

19/04

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N2

    4 Qui trình ĐD (Ngoại)

(kết thúc)

ThS.  Ly

ThS.  Nga

P1,2

Lầu 4

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video