Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ 11/03 – 15/03/2019

 

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

11/03

7:30 – 11:00 VLVH

2017-N1

3     Thông tiểu,Rửa bàng quang (3 tiết) ThS.  Ly  
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

  2 2 Săn sóc răng miệng CK1. Tuyền – Ly

CK1. Nguyên – Ngợi

P1,2

Lầu 4

VLVH

2017-N2

3     Thông tiểu,Rửa bàng quang (3 tiết) CK1. MPhương  
Thứ BA

12/03

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N2

  2 2 Rửa bàng quang CK1. TPhương -Trúc

CN. TTâm – MPhương

P1,2

Lầu 4

Thứ TƯ

13/03

7:30 – 11:00 VLVH

2017-N1

  4   Vô khuẩn và các vấn đề liên quan CK1. Nguyên

CK1. Tuyền

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

  2 2 Tắm bệnh CK1. Chi – TTâm

ThS.  Ly – Trúc

P1,2

Lầu 4

VLVH

2017-N2

  4   Vô khuẩn và các vấn đề liên quan ThS. Nga

CK1. Tuyền

Labdd,lab1

Lầu 4

Thứ NĂM

14/03

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00              
Thứ SÁU

15/03

7:30 – 11:00 VLVH

2017-N2

  2 2 Vô khuẩn và các vấn đề liên quan CK1. Ngợi – TPhương

ThS.  Tình – Ly

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N2

  2 2 Săn sóc răng miệng CK1. Chi – Nguyên

CN. TTâm – Tình

P1,2

Lầu 4

VLVH

2017-N1

  2 2 Vô khuẩn và các vấn đề liên quan ThS. Trúc – Ly

ThS.  Nga – MPhương

Labdd,lab1

Lầu 4

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

Quy Định
Tài Liệu
Video