Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ 11/02 – 15/02/2019

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ 11/02 – 15/02/2019

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

11/02

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

  2 2 Thụt tháo ThS. Trúc – TPhuong

ThS.  Ly – MPhuong

P1,2

Lầu 4

Thứ BA

12/02

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N2

  2 2 Rửa dạ dày CK1. Nguyên – Ngợi

CK1. Tuyền – TTâm

P1,2

Lầu 4

Thứ TƯ

13/02

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

2 2   Hút dàm nhớt ThS.  Nga – Trúc

CK1. Chi – Nguyên

P1,2

Lầu 4

Thứ NĂM

14/02

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00              
Thứ SÁU

15/02

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N2

  2 2 Thụt tháo CK1. MPhuong– Tuyền

CN. TTâm – Tình

P1,2

Lầu 4

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

Quy Định
Tài Liệu
Video