Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ 1/04 – 5 /04/2019

 

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

01/04

7:30 – 11:00 VLVH

2017-N1

  2 2 TBVT Nhiễm CK1. Tuyền – Ly

ThS.  Nga – MPhương

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

  1 2 Nghỉ ngơi trị liệu

( 3 tiết)

CK1. MPhương

ThS. Ly

P1,2

Lầu 4

VLVH

2017-N2

  2 2 TBVT Nhiễm CK1. Tuyền – Tình

ThS.  Nga – Chi

Labdd,lab1

Lầu 4

Thứ BA

02/04

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N2

  1 2 Nâng đỡ BN ( 3 tiết) CK1. MPhương

ThS. Ly

P1,2

Lầu 4

Thứ TƯ

03/04

7:30 – 11:00 VLVH

2017-N1

  2 2 TBVT Mech CK1. Tuyền -MPhương

ThS.  Trúc – Nguyên

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

  2 2 Trải giường 1 drap CK1. Nguyên-Tình

CK1. Chi – Trúc

P1,2

Lầu 4

VLVH

2017-N2

  2 2 TBVT Mech CK1. Tuyền -MPhương

ThS.  Nga – TPhương

Labdd,lab1

Lầu 4

Thứ NĂM

04/04

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00              
Thứ SÁU

05/04

7:30 – 11:00 VLVH

2017-N2

  2 2 TBVT dẫn lưu ThS.  Nga – Ly

ThS.  Trúc – Nguyên

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N2

  1 2 Nghỉ ngơi trị liệu

( 3 tiết)

CK1. Chi

ThS. Ly

Labdd,lab1

Lầu 4

VLVH

2017-N1

  2 2 TBVT dẫn lưu CK1. TPhương – Tình

ThS.  Trúc – Nguyên

P1,2

Lầu 4

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video