Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN SKILLABS LỚP CNĐD-HỘ SINH 2018 (năm 2) NĂM HỌC 2018 – 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KỸ THUẬT Y HỌC

BỘ MÔN HỘ SINH

 

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN SKILLABS

LỚP CNĐD-HỘ SINH 2018 (năm 2)

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

STT NGÀY GIỜ TIẾT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN
1 Tuần 33

Thứ 2

06/04/2020

Sáng 7g30 – 11g 2

2

LTLS: Đỡ sanh ngôi chỏm

Skill: Đỡ sanh ngôi chỏm

Cô Trà

Cô Thắm 2

 

2 Tuần 33

Thứ 4

08/04/2020

13g30 – 17g 2

2

LTLS: Chăm sóc thiết yếu

Skill: Chăm sóc thiết yếu

Cô Trà

Cô Thắm 2

 

3 Tuần 34

Thứ 2

13/04/2020

Sáng 7g30 – 11g 2

 

2

Ôn tập: đỡ sanh ngôi chỏm, chăm sóc thiết yếu

 

Kiểm tra thường xuyên 1

 

Cô Trà

Cô Thắm 2

4 Tuần 34

Thứ 4

15/04/2020

13g30 – 17g 2

2

LTLS: Nonstresstest (NST)

Skill: Đọc Nonstresstest (NST) + bài tập

 

 

Bs.M.Phương

Cô Vân

5 Tuần 35

Thứ 2

20/04/2020

Sáng 7g30 – 11g 2

 

2

LTLS: biểu đồ chuyển dạ

Skill: vẽ biểu đồ chuyển dạ + bài tập

Cô Thắm 1

Cô Vân

 

6 Tuần 35

Thứ 4

22/04/2020

13g30 – 17g 2

 

2

 

LTLS: Khám phụ khoa; Lấy bệnh phẩm cổ tử cung, âm đạo

Skill: Khám phụ khoa; Lấy bệnh phẩm cổ tử cung, âm đạo

Bs M.Phương

Cô Vân

 

7 Tuần 36

Thứ 2

27/04/2020

Sáng 7g30 – 11g 2

2

LTLS: Cắt may tầng sinh môn

 

Skill: Cắt may tầng sinh môn

 

Cô Thắm 1

Cô Thắm 2

 

8 Tuần 36

Thứ 4

29/04/2020

13g30 – 17g 2

 

 

2

Ôn tập: cắt, may tầng sinh môn; khám phụ khoa và kỹ thuật lấy bệnh phẩm

Kiểm tra thường xuyên 2

 

Cô Thắm 1

Cô Vân

9 Tuần 37

Thứ 5

07/05/2020

Sáng 7g30 – 11g 2

2

LTLS: Hồi sức sơ sinh

Skill: Hồi sức sơ sinh

Cô Thắm 1

Cô vân

 

10 Tuần 37

Thứ 6

08/05/2020

13g30 – 17g 2

2

LTLS + skill

Đo bề cao tử cung, vòng bụng

Nắn 4 thủ thuật Leopold, nghe tim thai

Tính tuổi thai bằng vòng xoay và các công thức tính toán cơ bản

 

Cô Thắm 1

Cô Vân

11 Tuần 38

Thứ 4

13/05/2020

13g30 – 17g 2

 

 

 

2

Ôn tập: Hồi sức sơ sinh

Kiểm tra thường xuyên 3

Sửa bài tập: Vẽ biểu đồ chuyển dạ; đọc NST

 

Cô Thắm 1

Cô Vân

 

 

12 Tuần 38

Thứ 5

14/05/2020

13g30 – 17g 2

 

 

 

2

Ôn tập: Đo bề cao tử cung, vòng bụng; Nắn 4 thủ thuật Leopold, nghe tim thai.

Vòng xoay tính tuổi thai và các công thức cơ bản

Kiểm tra thường xuyên 4

 

Cô Thắm 1

Cô Vân

13 Tuần 38

Thứ 6

15/05/2020

13g30 – 17g 2

 

2

 

LTLS: cấp cứu sặc sữa

 

Skill: cấp cứu sặc sữa

Cô Thắm 1

Cô Vân

 

 

14 Tuần 39

Thứ 4

20/05/2020

13g30 – 17g 2

 

2

LTLS: Đỡ bánh nhau, kiểm tra bánh nhau

 

Skill: Đỡ bánh nhau, kiểm tra bánh nhau

 

Cô Thắm 1

Cô Vân

 

15 Tuần 39

Thứ 6

22/05/2020

13g30 – 17g 2

 

2

Ôn tập:  xử trí sặc sữa; đỡ bánh nhau, kiểm tra bánh nhau

Kiểm tra thường xuyên 5

 

 

Cô Thắm 1

Cô Vân

 

 

SV tự ôn tập và tự học 2 buổi tại phòng Lab (có GV giám sát và điểm danh)

Đăng ký ngày tự học với cô Thắm 1 (BM Hộ sinh)

16 Tuần 43

Thứ 6

19/06/2020

7g30 – 11g  

4

THI SKILLABS

 

Bộ môn

Các GV thỉnh giảng

 

Quy Định
Tài Liệu
Video