Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN SKILLABS LỚP CNĐD-HỘ SINH 2017 NĂM HỌC 2018 – 2019

STT NGÀY GIỜ TIẾT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN
1 Tuần 31

Thứ 5

28/03/2019

13g30 – 17g 4 Đỡ sanh ngôi chỏm Cô Trà

Cô Tuyền

2 Tuần 32

Thứ 5

04/04/2019

13g30 – 17g 4 Cắt may tầng sinh môn Cô Tuyền

Cô Thắm 2

3 Tuần 33

Thứ 5

11/04/2019

13g30 – 17g 4 Đỡ bánh nhau, kiểm tra bánh nhau Cô Tuyền

Cô Vân

4 Tuần 34

Thứ 3

16/04/2019

13g30 – 17g 4 Chăm sóc thiết yếu cho bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ Cô Tuyền

Cô Thắm 2

5 Tuần 34

Thứ 5

18/04/2019

13g30 – 17g 4 Đo bề cao tử cung, vòng bụng

Nắn 4 thủ thuật Leopold, nghe tim thai

Tính tuổi thai bằng vòng xoay và các công thức tính toán cơ bản

 

Cô Tuyền

Cô Vân

6 Tuần 34

Thứ 6

19/04/2019

13g30 – 17g 4 Đọc NST

Đọc CTG cơ bản

BS M.Phương

Cô Tuyền

 

7 Tuần 35

Thứ 2

22/04/2019

7g30 – 11g 4 Hồi sức sơ sinh Cô Thắm 1

Cô Tuyền

 

8 Tuần 35

Thứ 3

23/04/2019

13g30 – 17g 4 Khám phụ khoa

Lấy bệnh phẩm cổ tử cung, âm đạo

Cô Tuyền

Cô Vân

 

9 Tuần 35

Thứ 5

25/04/2019

13g30 – 17g 4 Vẽ biểu đồ chuyển dạ Cô Tuyền

Cô Thắm 2

 

10 Tuần 36

Thứ 2

29/04/2019

7g30 – 11g 4 Ôn tập: đỡ sanh ngôi chỏm, chăm sóc thiết yếu

 

Kiểm tra giữa kỳ 1

 

Cô Tuyền

Cô Thắm 2

11 Tuần 36

Thứ 5

02/05/2019

13g30 – 17g 4 Bệnh án sản khoa BS M.Phương

Cô Tuyền

 

12 Tuần 36

Thứ 6

03/05/2019

13g30 – 17g 4 Ôn tập: cắt, may tầng sinh môn; khám phụ khoa và kỹ thuật lấy bệnh phẩm

 

Kiểm tra giữa kỳ 2

 

Cô Tuyền

Cô Vân

13 Tuần 37

Thứ 2

06/05/2019

7g30 – 11g 4 Ôn tập: Hồi sức sơ sinh; đỡ bánh nhau, kiểm tra bánh nhau Cô Thắm 1

Cô Tuyền

 

14 Tuần 37

Thứ 3

07/05/2019

13g30 – 17g 4 Ôn tập: Vẽ biểu đồ chuyển dạ; đọc NST và CTG cơ bản Cô Tuyền

Cô Thắm 2

 

15 Tuần 37

Thứ 5

09/05/2019

13g30 – 17g 4 Ôn tập: Đo bề cao tử cung, vòng bụng; Nắn 4 thủ thuật Leopold, nghe tim thai.

Vòng xoay tính tuổi thai và các công thức cơ bản

Bệnh án sản khoa

 

Cô Tuyền

Cô Vân

16 Tuần 41

Thứ 2

03/06/2019

7g30 – 11g 4 THI SKILLABS

 

Bộ môn

Các GV thỉnh giảng

Quy Định
Tài Liệu
Video