Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN PHÁ THAI AN TOÀN VÀ TOÀN DIỆN LỚP CNĐD – HS 2017 (năm 3) NĂM HỌC 2019 – 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KỸ THUẬT Y HỌC

BỘ MÔN HỘ SINH

 

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN PHÁ THAI AN TOÀN VÀ TOÀN DIỆN

LỚP CNĐD – HS 2017 (năm 3)

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

 

STT NGÀY GIỜ TIẾT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN
1

 

Tuần 27 Thứ 2

24/02/2020

13g30 – 17g 4 Phá thai đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không
Phá thai bằng phương pháp nong và gấp từ tuần 13 đến hết tuần 18

 

 

Bs M.Phương

2 Tuần 29

Thứ 2

09/03/2020

13g30 – 17g 4 Phá thai bằng thuốc đến hết 12 tuần
Phá thai bằng thuốc từ tuần 13 đến hết 22 tuần

 

 

Bs M.Phương

3 Tuần 31

Thứ 2

23/03/2020

13g30 – 17g 4 Xử trí băng huyết trong và sau khi hút thai
Xử trí thủng tử cung trong khi hút thai hoặc nạo sinh thiết
Xử trí sót nhau/ sót thai

 

 

Bs M.Phương

4 Tuần 34

Thứ 2

13/04/2020

13g30 – 17g 4 Tư vấn phá thai
KT THƯỜNG XUYÊN

 

 

Cô Thắm 1

Tuần 44

Thứ 6

26/06/2020

13g30 tập trung

14g thi

1  

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

 

Cô Thắm 2

Cô Thắm 1

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video