Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN ĐD SẢN LỚP CNĐD VLVH 2016 NĂM HỌC 2018 – 2019

STT NGÀY GIỜ TIẾT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN
1 Tuần 8

Thứ 5

18/10/2018

7g30 – 11g 4 Sinh hoạt Đề cương chi tiết

Sanh khó do thai

Sanh khó do ối

Khám phụ khoa

 

CN Thắm 1
2 Tuần 8

Thứ 6

19/10/2018

13g30 – 17g 4 Các công thức tính cơ bản

Bốn thủ thuật Leopold

Tiền căn sản khoa (PARA)

Sáu bước chăm sóc thiết yếu

 

Cô Vân

3 Tuần 9

Thứ 6

26/10/2018

13g30 – 17g 4 Những thay đổi về giải phẫu và sinh lý ở phụ nữ khi mang thai

Chẩn đoán thai nghén

 

Cô Tuyền
4 Tuần 10

Thứ 6

02/11/2018

13g30 – 17g 4 Sinh lý kinh nguyệt và ra máu âm đạo bất thường

Khám thai

 

Bs M.Phương
5 Tuần 11

Thứ 6

09/11/2018

13g30 – 17g 4 Chảy máu 3 tháng đầu thai kỳ

Viêm sinh dục

 

Bs M.Phương
6 Tuần 12

Thứ 2

12/11/2018

13g30 – 17g 4 Các biện pháp tránh thai: Bao cao su, thuốc nội tiết tránh thai, dụng cụ tử cung Cô Thắm 1
7 Tuần 12

Thứ 6

16/11/2018

13g30 – 17g 4 Sinh lý chuyển dạ

Chẩn đoán ngôi, thế, kiểu thế, độ lọt

Đỡ sanh ngôi chỏm

Cô Trà
8 Tuần 13

Thứ 2

19/11/2018

13g30 – 17g 4 Tính chất thai nhi đủ tháng

Phần phụ thai đủ tháng

Sinh lý sau sanh

Chăm sóc bà mẹ sau sanh

Cô Thắm 2
9 Tuần 13

Thứ 6

23/11/2018

13g30 – 17g 4 Suy thai – Hồi sức sơ sinh

Chảy máu trong thời kỳ sổ nhau

Tiền sản giật – sản giật

Bs Ng.Phượng
10 Tuần 14

Thứ 2

26/11/2018

13g30 – 17g 4 Chảy máu 3 tháng cuối thai kỳ

Thuốc sử dụng trong chăm sóc sản phụ khoa

 

Bs Ng.Phượng
11 Tuần 15

Thứ 6

07/12/2018

13g30 – 17g 4 Nhiễm khuẩn sau sanh

Ôn tập

 

Cô Thắm 1
Tuần 21

Thứ 6

18/01/2019

07g30 tập trung

8g thi

 

1 ĐD SẢN (LTLS)

P. MÁY

Cô Tuyền

Cô Vân

12 Tuần 22

Thứ 4

23/01/2019

13g30 tập trung

14g thi

 

1 THI ĐD SẢN

(P.MÁY)

Cô Tuyền

Cô Thắm 2

Quy Định
Tài Liệu
Video