Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH LỚP CNĐD – HS 2017 (năm 3) NĂM HỌC 2019 – 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KỸ THUẬT Y HỌC

BỘ MÔN HỘ SINH

 

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

LỚP CNĐD – HS 2017 (năm 3)

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

 

STT NGÀY GIỜ TIẾT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN
1

 

Tuần 27 Thứ 4

26/02/2020

13g30 – 17g 4 Dụng cụ tránh thai
Bao cao su
Thuốc cấy tránh thai

 

 

Bs M.Phương

2 Tuần 29

Thứ 4

11/03/2020

13g30 – 17g 4 Thuốc diệt tinh trùng
Phương pháp cho bú vô kinh
Triệt sản nam, triệt sản nữ

 

 

Cô Thắm 1

3 Tuần 31

Thứ 4

25/03/2020

13g30 – 17g 4 Viên thuốc tránh thai kết hợp liều thấp
Viên thuốc tránh thai chỉ có Progestin
Thuốc tiêm tránh thai DMPA

 

 

Bs M.Phương

4 Tuần 33

Thứ 4

08/04/2020

13g30 – 17g 4  

Các biện pháp tránh thai tự nhiên
KT THƯỜNG XUYÊN

 

 

Cô Thắm 1

Tuần 42

Thứ 4

10/06/2020

SÁNG 7g30 tập trung

8g thi

1  

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

 

Cô Thắm 2

Cô Thắm 1

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video