Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN CSSK SINH SẢN CỘNG ĐỒNG LỚP CNĐD – HS 2017 (năm 3) NĂM HỌC 2019 – 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KỸ THUẬT Y HỌC

BỘ MÔN HỘ SINH

 

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN CSSK SINH SẢN CỘNG ĐỒNG

LỚP CNĐD – HS 2017 (năm 3)

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

 

STT NGÀY GIỜ TIẾT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN
1

 

Tuần 26 Thứ 5

20/02/2020

Sáng

7g30 – 11g

4 Cung cấp các dịch vụ chăm sóc, quản lý sức khỏe, bệnh tật
Quản lý thai nghén

 

 

Cô Trà

2 Tuần 27

Thứ 5

27/02/2020

Sáng

7g30 – 11g

4  

Truyền thông và tư vấn cho phụ nữ mang thai
Vệ sinh thai nghén

 

 

Cô Thắm 1

3 Tuần 30

Thứ 6

20/03/2020

13g30 – 17g 4 Lập kế hoạch và thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản tại cộng đồng

 

 

Cô Trà

4 Tuần 32

Thứ 6

03/04/2020

13g30 – 17g 4  

Chương trình làm mẹ an toàn
Các vấn đề sức khỏe cộng đồng
KT THƯỜNG XUYÊN

 

 

Cô Thắm 1

Tuần 43

Thứ 5

18/06/2020

SÁNG 7g30 tập trung

 

1  

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Ca 1: BM Điều dưỡng Cộng đồng (giờ thi theo quy định của bộ môn ĐDCĐ)

Ca 2: BM Hộ sinh (10g thi)

 

 

Cô Thắm 2

Cô Thắm 1

 

Quy Định
Tài Liệu
Video