Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN CSSK PN, BÀ MẸ VÀ GIA ĐÌNH LỚP CNĐD 2016 TÍN CHỈ – NHÓM 1 NĂM HỌC 2018 – 2019

STT NGÀY GIỜ TIẾT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN
1 Tuần 1 Thứ 3

28/08/2018

13g30 – 17g 1

 

3

Sinh hoạt Đề cương chi tiết

Các công thức tính cơ bản

Bốn thủ thuật Leopold

Tiền căn sản khoa (PARA)

Sáu bước chăm sóc thiết yếu

Cô Thắm 1

 

Cô Vân

2 Tuần 3

Thứ 3

11/09/2018

13g30 – 17g 4 Viêm sinh dục

Khám phụ khoa Các biện pháp tránh thai: Bao cao su, thuốc nội tiết tránh thai, dụng cụ tử cung

Cô Thắm 1
3 Tuần 5

Thứ 3

25/09/2018

13g30 – 17g 4 Những thay đổi về giải phẫu và sinh lý ở phụ nữ khi mang thai

Chẩn đoán thai nghén

 

Cô Tuyền
4 Tuần 7

Thứ 3

09/10/2018

13g30 – 17g 4 Sinh lý chuyển dạ

Chẩn đoán ngôi, thế, kiểu thế, độ lọt

Đỡ sanh ngôi chỏm

Cô Trà
5 Tuần 9

Thứ 3

23/10/2018

13g30 – 17g 4 Sinh lý kinh nguyệt và ra máu âm đạo bất thường

Khám thai

Chảy máu 3 tháng đầu thai kỳ

Bs M.Phương
6 Tuần 11

Thứ 3

06/11/2018

13g30 – 17g 4 Chảy máu trong thời kỳ sổ nhau

Chảy máu 3 tháng cuối thai kỳ

Suy thai – Hồi sức sơ sinh

 

Bs Ng.Phượng
7 Tuần 14

Thứ 3

27/11/2018

13g30 – 17g 4 Tính chất thai nhi đủ tháng

Phần phụ thai đủ tháng

Sinh lý sau sanh

Chăm sóc bà mẹ sau sanh

Cô Thắm 2
8 Tuần 15

Thứ 3

04/12/2018

15g30 – 17g 2 tiết đầu Tiền sản giật – sản giật

 

Bs Ng.Phượng
Tuần 16

Thứ 3

11/12/2018

13g30 tập trung

14g thi

1 KIỂM TRA GIỮA KỲ

P. MÁY

Cô Tuyền

Cô Thắm 2

9 Tuần 18

Thứ 2

24/12/2018

14g 1 THI ĐD SẢN

(3 lớp)

P. MÁY

 

Cô Tuyền

Cô Vân

 

Quy Định
Tài Liệu
Video