Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN CHĂM SÓC THAI KỲ BÌNH THƯỜNG LỚP CNĐD – HS 2017 (năm 3)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KỸ THUẬT Y HỌC

BỘ MÔN HỘ SINH

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN CHĂM SÓC THAI KỲ BÌNH THƯỜNG

LỚP CNĐD – HS 2017 (năm 3)

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

 

STT NGÀY GIỜ TIẾT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN
1

 

Tuần 1 Thứ 3

27/08/2019

13g30 – 17g 4 Khám thai

Thai kỳ với mẹ Rh âm

 

Bs M.Phương

2 Tuần 3

Thứ 3

10/09/2019

13g30 – 17g 4 Hở eo tử cung

Thai lưu

 

Bs M.Phương

3 Tuần 5

Thứ 3

24/09/2019

13g30 – 17g 4 Thai nhi đủ tháng

Phần phụ thai nhi đủ tháng

Những thay đổi cơ thể của bà mẹ khi có thai

 

Cô Thắm 1

4 Tuần 7

Thứ 3

08/10/2019

13g30 – 17g 4 Chẩn đoán thai nghén

KT THƯỜNG XUYÊN

 

Cô Thắm 1

Tuần 17

Thứ 3

17/12/2019

13g30 tập trung

14g thi

1  

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

 

Cô Tuyền

Cô Vân

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video