Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN CHĂM SÓC SAU ĐẺ LỚP CNĐD – HS 2017 (năm 3)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KỸ THUẬT Y HỌC

BỘ MÔN HỘ SINH

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN CHĂM SÓC SAU ĐẺ

LỚP CNĐD – HS 2017 (năm 3)

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

 

STT NGÀY GIỜ TIẾT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN
1

 

Tuần 2 Thứ 4

04/09/2019

13g30 – 17g 4 Các đặc điểm lâm sàng và sinh lý của thời kỳ sau sanh

 

 

Cô Thắm 1

2 Tuần 4

Thứ 4

14/09/2019

13g30 – 17g 4 Chăm sóc bà mẹ sau sanh
Tư vấn bà mẹ sau sanh

 

 

Cô Thắm 1

3 Tuần 6

Thứ 4

02/10/2019

13g30 – 17g 4 Chăm sóc sản phụ nhiễm khuẩn sau sanh

 

 

Cô Thắm 1

4 Tuần 8

Thứ 4

16/10/2019

13g30 – 17g 4 Chăm sóc sản phụ rối loạn tâm thần sau sanh
KT THƯỜNG XUYÊN

 

 

Cô Thắm 1

Tuần 18

Thứ 6

27/12/2019

13g30 tập trung

14g thi

1  

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

 

Cô Tuyền

Cô Vân

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video