Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN CHĂM SÓC NHI SƠ SINH LỚP CNĐD – HS 2017 (năm 3)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KỸ THUẬT Y HỌC

BỘ MÔN HỘ SINH

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN CHĂM SÓC NHI SƠ SINH

LỚP CNĐD – HS 2017 (năm 3)

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

 

STT NGÀY GIỜ TIẾT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN
1

 

Tuần 2 Thứ 3

03/09/2019

13g30 – 17g 4 Suy hô hấp ở trẻ sơ sinh

Chấn thương khi sinh

(Mời giảng)

Bs Tú Trinh

Đơn vị HLKNLS

 

2 Tuần 4

Thứ 3

17/09/2019

13g30 – 17g 4 Nhiễm trùng sơ sinh

Vàng da sơ sinh

(Mời giảng)

Bs Tú Trinh

Đơn vị HLKNLS

 

3 Tuần 6

Thứ 3

01/10/2019

13g30 – 17g 4 Chuyển viện an toàn cho trẻ sơ sinh
Chăm sóc sơ sinh dị tật

 

 

Cô Trà

4 Tuần 8

Thứ 3

15/10/2019

13g30 – 17g 4 Chăm sóc trẻ trong thời kỳ sơ sinh
Chăm sóc trẻ theo phương pháp Kangaru
KT THƯỜNG XUYÊN

 

 

Cô Thắm 1

Tuần 19

Thứ 2

30/12/2019

7g30 tập trung

8g thi

1  

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

 

Cô Tuyền

Cô Vân

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video