Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN CHĂM SÓC CHUYỂN DẠ SANH THƯỜNG LỚP CNĐD – HS 2017 (năm 3)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KỸ THUẬT Y HỌC

BỘ MÔN HỘ SINH

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN CHĂM SÓC CHUYỂN DẠ SANH THƯỜNG

LỚP CNĐD – HS 2017 (năm 3)

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

 

STT NGÀY GIỜ TIẾT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN
1

 

Tuần 1 Thứ 4

28/08/2019

13g30 – 17g 4 Bấm ối

Vệ sinh vùng sinh dục ngoài

Đỡ sanh ngoài cơ sở y tế

 

 

Cô Thắm 1

2 Tuần 3

Thứ 4

11/09/2019

13g30 – 17g 4 Nghiệm pháp lọt ngôi chỏm

Xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ

 

Cô Thắm 1

3 Tuần 5

Thứ 4

25/09/2019

13g30 – 17g 4 Sinh lý chuyển dạ
Ngôi – thế – kiểu thế

 

 

Cô Trà

4 Tuần 7

Thứ 4

09/10/2019

13g30 – 17g 4 Chăm thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau sanh
KT THƯỜNG XUYÊN

 

 

Cô Thắm 1

Tuần 18

Thứ 3

24/12/2019

13g30 tập trung

14g thi

1  

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

 

Cô Tuyền

Cô Vân

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video