Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

Hội thi viết “Kỷ niệm trong tôi về Ngành Điều dưỡng – Hộ sinh” năm 2020

 *** Chào mừng năm 2020 là Năm của Điều dưỡng và Hộ sinh và kỷ niệm 200 năm ngày sinh của bà Florence Nightingale (12/05/1820 – 13/08/1910) người sáng lập ra Ngành Điều dưỡng hiện đại. Khoa ĐD – KTYH kết hợp Liên chi đoàn khoa tổ chức:
Hội thi viết “Kỷ niệm trong tôi về Ngành Điều dưỡng – Hộ sinh” năm 2020

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video