Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

Hội thi “Đoàn viên công đoàn thanh lịch” năm 2019

Khoa Điều dưỡng – KTYH tham gia hội thi “Đoàn viên công đoàn thanh lịch” năm 2019 do Liên đoàn lao động TPHCM Phát động và đạt giải khuyên khích.

 

Quy Định
Tài Liệu
Video